@@edit

پلاک بعد از ارتودنسی

@@description

آیا استفاده از پلاک بعد از ارتودنسی لازم است؟

/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

استفاده از پلاک بعد از انجام ارتودنسی به این دلیل نیاز است که دندان به جای قبلی خود برنگردد. برای این کار باید به مدت 24 ماه از پلاک استفاده شود تا دندان ها دوباره بهم نریزند. زمانی که برای ارتودنسی دندان های خود به متخصص ارتودنسی در آمل یا متخصص ارتودنسی در مازندران و یا سایر نقاط جهان...

جستجو نتیجه ای نداشت.