@@edit

همه چیز درباره ارتودنسی

@@description

همه چیزی که باید قبل از انجام ارتودنسی بدانید

/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF/

داشتن دندان های زیبا موجب می شود لبخندی زیبا ایجاد کند، همین لبخند زیبا برای خیلی از افراد آرزو می باشد. این افراد از داشتن دندان های نامرتب رنج میبرند و هر باری که به جلو آینه می روند با زدن لبخن می گویند کاش من هم دندان های صاف و یکدست داشتم. باید بگویم امروزه دیگر این آرزو دست نیافتنی...

جستجو نتیجه ای نداشت.