@@edit

س ال های رایج درباره ارتودنسی

@@description

سؤال های رایج درباره ارتودنسی دندان

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

ارتودنسی دندان برای همه ی افرادی که دندان‌های کج و روی هم رفته ای دارد پیشنهاد می شود زیرا که با ارتودنسی هم ظاهر افراد بهتر می شود هم اینکه راحت تر می‌توانند غذا بخورند. بهتر است افرادی که دندان‌های کجی دارد در سن پایین تر برای این کار اقدام کنند. پاسخ به مهمترین و شایع‌ترین پرسش‌ها...

جستجو نتیجه ای نداشت.